АВМАН оголошує конкурс есе на тему: "Покращення роботи органів прокуратури в умовах сьогодення"

04.01.2018

АВМАН оголошує конкурс есе на тему: "Покращення роботи органів прокуратури в умовах сьогодення". Кращі конкурсанти матимуть можливість пройти стажування в органах прокуратури м. Києва з можливістю подальшого працевлаштування. Поспішіть подати свої заявки. Дедлайн: 18 лютого 2018 року. 
Детальніша інформація: 
Інформаційний лист
Про проведення конкурсу есе на тему
«Покращення роботи органів прокуратури в умовах сьогодення»
січень-березень 2018 року

Асоціація випускників Малої академії наук України та Наукове товариство студентів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь в конкурсі есе, присвяченому темі «Покращення роботи органів прокуратури в умовах сьогодення». 
До участі запрошуються студенти від 3-го курсу юридичних факультетів. 
Програма передбачає два етапи:
1-й етап - заочний: учасники надсилають свої есе організаторам; організаційний комітет обирає найкращі роботи.
2-й етап – очний: співбесіда з організаторами. Кращим буде запропоновано стажування в органах прокуратури з можливістю подальшого працевлаштування. 
Форма проведення: очна, заочна.
Мова: українська, англійська.
Для участі в конкурсі есе на тему «Покращення роботи органів прокуратури в умовах сьогодення» необхідно до 18 лютого 2018 року (включно) надіслати на електронну пошту Асоціації випускників Малої академії наук України або Наукового товариства студентів КНУ імені Тараса Шевченка есе на запропоновану тему. Автори кращих робіт будуть запрошені на співбесіду з організаторами, за результатом якої конкурсанти будуть запрошені на стажування з можливістю подальшого працевлаштування в органах прокуратури м. Києва.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1. Матеріали мають бути представлені українською або англійською мовами.
2. Загальний обсяг есе не повинен перевищувати 3-х сторінок.
3. Роботу потрібно підготувати за допомогою редактора MSWord. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5.
4. Загальна схема побудови есе:
- Прізвище та ініціали автора, посада, курс, група, навчальний заклад – курсивом у правому верхньому кутку (без скорочень);
- назва есе – великими літерами, жирним шрифтом по центру.
5. У тексті виноски, якщо вони необхідні, позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с.16].
6. При використанні науково-професійної літератури необхідно сформувати список використаної літератури і подати окремим листком. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці під назвою тексту «Список використаних джерел» - відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.
7. Обсяг тексту: до 3 сторінок + список використаних джерел (при необхідності). 
Увага! В списку використаних джерел не потрібно робити посилання на закони чи нормативно-правові акти, проекти законів і т.д. Достатньо лише зазначити в тексті есе «згідно з ЗУ «Про..».
Роботи, що не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін не розглядаються.


Сподіваємось на Вашу участь в конкурсі!

Контактна особа:

Іванчук Віра Богданівна
Виконавчий директор Асоціації випускників Малої академії наук України
Тел.: +380501034134
e-mail: avman.official@gmail.com | ntslawyers@gmail.com

 

 

<< Повернутись