Грінченко Віктор Тимофійович

 

Народився 4 жовтня 1937 року в м. Полтаві. Навчався в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка, де розпочав свою дослідницьку роботу.

Після здобуття вищої освіти в 1959 р. продовжив наукову роботу в Інституті механіки НАН України. Колектив інституту було залучено до вирішення складних завдань, пов’язаних із розвитком ракетної техніки. Роботи Віктора Тимофійовича в цей час були спрямовані на вивчення особливостей напруженого стану шаруватих оболонок, що знаходилися під дією інтенсивного нерівномірного нагріву. Отримані результати лягли в основу кандидатської дисертації, яку Віктор Тимофійович успішно захистив у 1963 р.

У подальшому коло наукових інтересів В. Т. Грінченка постійно розширювалося. Крім складних статичних задач термопружності неоднорідних пружних тіл, постановка яких стимулювалася потребами ракетної техніки, об’єктом його досліджень стають динамічні процеси в пружних тілах. Результати фундаментальних досліджень закономірностей статичного деформування просторово розвинених пружних тіл, формування їх спектрів власних частот та форм коливань узагальнені вченим у докторській дисертації, яку він захистив у 1973 р.

Багато уваги В. Т. Грінченко приділяє і науково-організаційній діяльності. Він є редактором двох наукових часописів -  "Акустичний вісник" та "Прикладна гідромеханіка", членом редакційної колегії журналу "Доповіді НАН України", співредактором англомовного "Міжнародного журналу з механіки рідини" (США). Віктор Тимофійович постійно бере участь у роботі організаційних комітетів вітчизняних та міжнародних наукових конференцій. Велике значення в організації досліджень з механіки в Україні мають керовані ним постійні семінари в Інституті гідромеханіки НАН України та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Протягом шести років він був головою експертної ради ВАК України з механіки. Організаційна робота В. Т. Грінченка забезпечила можливість формування та багаторічного функціонування єдиної в Україні спеціалізованої вченої ради із присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук з акустики. Він підготував 8 докторів і 15 кандидатів наук.


Вступ до асоціації Видатні випускники академії ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕГІОНІВ