Яцків Ярослав Степанович

 

Народився 25 жовтня 1940 року в селі Данильче Рогатинського району Івано-Франківської області в селянській сім’ї. Науковий шлях Я. С. Яцків розпочав після закінчення в 1960 р. Львівського політехнічного інституту як астроном-спостерігач у Полтавській гравіметричній обсерваторії АН УРСР. У 1965 р. закінчив аспірантуру Головної астрономічної обсерваторії (ГАО) АН України й відтоді працює в цій установі, очоливши її в 1975 р.

Про багатогранність таланту й високу ерудицію Я. С. Яцківа свідчать його праці — понад 200 публікацій, зокрема низка монографій і популярних видань. Визнанням високого авторитету вченого є обрання його віце- і президентом МАС — Міжнародного астрономічного союзу (1982–1986), президентом Комісії МАС «Обертання Землі» (1982–1986), співголовою секції Міжнародної геодезичної асоціації, головою дирекції Міжнародної служби обертання Землі (1992–1993), віце-президентом Європейського астрономічного союзу (2004–2009), до створення якого він був причетним.

Громадянська активність Ярослава Степановича — одна з невід’ємних рис його характеру, яка проявляється в багатьох сферах суспільного життя. Це і прагнення об’єднати демократичні сили незалежної України, і участь у роботі Конгресу української інтелігенції, у заходах щодо тендерної політики в Україні, а також організації конкурсів на найкраще знання української мови серед учнів. Багато його зусиль спрямовано на запровадження демократичних принципів управління наукою. Популярні серед громадськості яскраві виступи вченого в засобах масової інформації щодо різноманітних проблем науки і суспільного життя.

Ім’я вченого знане і в Космосі: одна з малих планет за номером 2728 має назву "Яцків".


Вступ до асоціації Видатні випускники академії ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕГІОНІВ