Функція

 

  1. Клубна – створення клубів, у межах яких люди із спільними інтересами мають можливість спілкування. Робота із залученням ВІП-персон.
  2. Наукова – всебічна підтримка наукової діяльності, як особливий вид. Конференції, круглі столи, симпозіуми та інше.
  3. Громадська (Проектна) – створення суспільно корисних проектів.
  4. Юридична (Правова) – захист інтересів
  5. Організаційна – побудова нової, більш ефективної системи управління громадською організацією.
  6. Координаційна – координація зусиль випускників МАНУ щодо реалізації спільних ідей.

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФУНКЦІЯ

  • Сформуємо новий формат організації діяльності, відмова від жорсткої розгалуженості структурних одиниць.

ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП: відділи створюються під людей, а не люди шукаються під відділи.

  • За допомогою клубних зборів, після кожних зборів за ідеями, які виникли під час засідання, а також за проектами, які запропоновані всіма членами організації, створюється робоча група. Робоча група, що постійно працює над виконанням профільних питань, перетворюється у комітет з профільного питання. Діяльність робочих груп координують проектні менеджери.

 

  • Робота Правління будується на засадах постійних зборів. Правління підзвітне ПРЕЗИДІЇ організації, з якою воно узгоджує свої дії.

Вступ до асоціації Видатні випускники академії ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РЕГІОНІВ